Theses 

Úspěšnost útoku v závislosti na kvalitě přihrávky na ME juniorů ve volejbale – Bc. Igor Ostrezi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Bc. Igor Ostrezi

Bakalářská práce

Úspěšnost útoku v závislosti na kvalitě přihrávky na ME juniorů ve volejbale

Offence efficiency in relation to the pass quality at the Junior European Volleyball Championship

Anotace: Ve své bakalářské práce jsem se zaměřil na součinnost přihrávky a útočného úderu. V teoretické části popisuji základní charakter hry. Její charakteristiku a systematiku. Následně podávám správnou techniku podání, přihrávky, nahrávky a útočného úderu. V praktické části se zabývám statistickými údaji, získanými při ME juniorů 2014 v Brně. Zde porovnávám přední evropské reprezentace a také reprezentaci České republiky. Statistická data jsou vyvedena v tabulkách a grafech. V závěrečné fázi probíhá hodnocení dat jednotlivých reprezentací, jejich silné a slabé stránky.

Abstract: In my bachelor dissertation, I focused on the coaction of the pass and the offence hit. In the theoretical part, I describe the basic character of the game. Its characteristics and systematics. Then I present the correct technique of the service, passing, setting and hitting. In the practical part, I occupy myself with the statistics attained during the Junior European Championship 2014 in Brno. I compare the leading european national teams as well as the national team of the Czech Republic here. The statistical data are presented in charts and diagrams. In the final phase, the data assessment of the individual national teams, of their strong and weak points, takes place.

Klíčová slova: Volejbal, přihrávka, útok, úspěšnost, družstvo, obrana. Volleyball, pass, offence, efficiency, team, defence.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Jaroslav Šamšula
  • Oponent: Mgr. Jindřich Pavlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 01:02, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz