Lubomír Vaňura

Bakalářská práce

Využití UAV pro zemědělství a lesní hospodářství

UAV Utilisation in Agriculture and Forestry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím dronů v lesním a zemědělském hospodářství. V současné krizi masivního odlesňování na obydlených územích všech světadílů jsou poznatky a závěry této práce téměř revoluční. Zalesňování nedostupných nebo vykácených oblastí řízky sazenic, umístěných do kapslí s nasyceným substrátem a shozených ze servisního dronu letadla, je přínosem pro obnovu infrastruktury lesů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with utilization of drones in forestry and agriculture. In view of contemporary crisis caused by massive deforestation in the populated areas of all continents, the findings and conclusions of this thesis are almost revolutionary. The process of re-forestation of inaccessible or deforested areas with cuttings of seedlings placed in capsules containing saturated substrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Petr Novák
  • Oponent: Ján Babjak

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2021 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Robotika

Práce na příbuzné téma