Jiřina Misíková

Bachelor's thesis

Ideové počátky feminismu v kontextu intelektuální revoluce francouzského osvícenství

The Ideological Origins of Feminism in the Context of the Intellectual Revolution of the French Enlightenment
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje především na postavení žen ve společnosti v době francouzského osvícenství. V úvodu popisuje, jak se postavení žen v průběhu historie měnilo. Tato práce se dále zabývá feministickým diskursem u předních francouzských myslitelů, kteří podporovali či kritizovali ženské hnutí. Jsou zde zmíněny i další osobnosti, které výrazně přispěly ke zlepšení postavení žen ve společnosti …more
Abstract:
The bachelors thesis focuses mainly on the ideological origins of feminism during the French Enlightenment. In the introduction describes how to changed status of women during history. This thesis also deals with feminist discourse among leading French thinkers who supported or criticized the women's movement. There are mentioned other personalities who have contributed significantly to improving the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016
Accessible from:: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Misíková, Jiřina. Ideové počátky feminismu v kontextu intelektuální revoluce francouzského osvícenství. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická