Jiří Laky

Bakalářská práce

Analýza zpětné sledovatelnosti vybraných bezpečnostních dílů u výrobce automobilových komponent

Analysis of Backward Traceability of Selected Safety Parts at a Producer of Car Components
Anotace:
Název práce: Analýza zpětné sledovatelnosti vybraných bezpečnostních dílů u výrobce automobilových komponent Tato práce se zabývá analýzou zavedeného systému zpětné sledovatelnosti vybraných u výrobce automobilových dílů. První část je teoretická a popisuje co je to sledovatelnost, co bychom od ní měli očekávat a jaká jsou očekávání některých průmyslových odvětví, včetně zpracování požadavků oborových …více
Abstract:
Topic: Analysis of Backward Traceability of Selected Safety Parts at a Producer of Car Components This thesis deals with analysis of implemented backward traceability system at selected safety parts at car components manufacturer. The first part is theoretical, where is described what is traceability, what should we expect from traceability and what are expectations of some industrial sectors, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Filip Tošenovský
  • Oponent: Daniel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava