Bc. Pavla Prokopová

Diplomová práce

Personalismus v díle N. A. Berďajeva

The personalism in N. A. Berdyaev’s work
Anotace:
Diplomová práce „Personalismus v díle N. A. Berďajeva“ si klade za cíl představit co nejuceleněji personalistickou koncepci N. A. Berďajeva a porovnat jeho chápání základních pojmů personalismu s pohledem jiných autorů téhož filozofického směru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána koncepce Berďajevova personalismu na základě čtyřech hlavních témat: role …více
Abstract:
Diploma thesis „The personalism in N. A. Berdyaev´s work” is focused on introducing the most comprehensive view on the Berdyayev´s personalism and comparing his understanding of basic personalism terms with the other authors´s opinions. Diploma thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. In the theoretical part there is described Berdyaye´s personalism like a base, which includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.