Martin Konečný

Bakalářská práce

The Predictions of George Orwell's Nineteen Eighty-Four from the Perspective of Our Time

The Predictions of George Orwell's Nineteen Eighty-Four from the Perspective of Our Time
Abstract:
This thesis analyses the dystopian novel Nineteen-Eighty-Four by George Orwell. Its aim is to analyse the novel itself and compare its predictions in the fields of technology, politics, and language to the state of the world and real-world events from the second half of the twentieth century to the present day.
Abstract:
Tato práce je zaměřena na analýzu dystopického románu 1984 od George Orwella. Analyzuje román samotný a porovnává predikce díla v oblastech, technologie, politiky a jazyka se stavem světa a reálnými událostmi od druhé poloviny dvacátého století až po současnost.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. phil. habil. Ewald Mengel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečný, Martin. The Predictions of George Orwell's Nineteen Eighty-Four from the Perspective of Our Time. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi