Bc. Monika Holubová

Master's thesis

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici

Development and validation of HPLC analytical method for determination of mirtazapine in biological matrices
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody stanovení antidepresiva mirtazapinu a jeho metabolitu desmethylmirtazapinu v séru za použití RP-HPLC, a dále také optimalizací vhodné metody pro extrakci látek z této biologické matrice. Vývoj probíhal na chromatografickém systému Shimadzu (JPN). Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití kolony Accucore PFP (2,6 μm, 100 x 3 mm) a mobilní fáze 0,1% kyseliny …more
Abstract:
In this thesis optimization and development of RP-HPLC method for determination of antidepressant mirtazapinu and its metabolite desmethylmirtazapine in serum is described. Suitable method for extracting analytes from biological matrix was also designed. Development was performed on HPLC system Shimadzu (JPN). Optimal analytical performance was achieved by using Accucore PFP column (2,6 μm, 100 x 3 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods

Theses on a related topic