Martin Olexa

Bakalářská práce

Útoky na síťovou infrastrukturu a jejich mitigace pomocí IPS/IDS Snort

Network infrastructure attacks and their mitigation using an IPS/IDS Snort
Anotace:
Tato práce podává úvod do systémů pro detekci a blokování útoků na síťovou infrastrukturu. V první části jsou popsány klíčové koncepty bezpečnosti informačních systému a typy útoků s uvedeným příkladem spolu s technikami uřečenými k jejich mitigaci. Širší popis je věnován IDS/IPS řešením se zaměřením na software Snort. V druhé části práce je popsán útok zneužívající zranitelnou verzi knihovny OpenSSL …více
Abstract:
This paper gives an insight to detection and prevention systems regarding a network infrastructure. First part of the paper concentrates on key concepts in an information systems security and describes examples of attacks with tools used to mitigate them. A broader description is reserved for IDS/IPS systems with a focus on the Snort software. Second part of the paper analysis a sample attack abusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Jan Mészáros
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44749