Bc. Martin Bokša

Diplomová práce

Multiplatformový grafický editor integrovaný do e-commerce platformy

Multiplatform graphical editor integrated into an e-commerce platform
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse and implement the software solution of the multiplatform web application for graphic editing and its subsequent intergration into the e-commerce platform using: Javascript, React, Redux, Babel, Webpack, PixiJS, npm.
Abstract:
Diplomová práca sa venuje analýze a implementácií softvérového riešenia multiplatformovej webovej aplikácie grafického editora a jej následnej integrácie do e-commerce platformy s použitím: Javascript, React, Redux, Babel, Webpack, PixiJS, npm.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma