Bc. Petr Jirman

Master's thesis

2D model geologického vývoje a termální historie podél seismických profilů 5/83 a 5/84

2D model of the geological evolution and thermal history along 5/83 and 5/84 seismic lines
Anotácia:
Cílem práce bylo vytvořit 2D model geologického vývoje a termální historie podél seismických profilů 5/83 a 5/84, které leží v jihovýchodní části kulmu Nízkého Jeseníku. Výsledný model byl vytvořen v programu PetroMod 2D firmy Schlumberger a je založen na starší interpretaci seismických profilů a profilu opěrného vrtu Potštát-1, ze kterého byla využita dostupná data petrofyzikální a kalibrační. Model …viac
Abstract:
The aim of this study was to create a 2D model of geological development and thermal history along the seismic profiles 5/83 and 5/84 in the Culm area of Nízký Jeseník mountains. The final model was created using PetroMod 2D software of Schlumberger. The model is based on the older geological interpretation of studied seismic profiles and sedimentary profile of the deep borehole Potštát-1 from which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta