Theses 

Obsahové otázky výuky občanské výchovy v proměnách času (se zaměřením na odborné časopisy o občanské výchově) – Bc. Karolína BARÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karolína BARÁKOVÁ

Diplomová práce

Obsahové otázky výuky občanské výchovy v proměnách času (se zaměřením na odborné časopisy o občanské výchově)

Anotace: Diplomová práce Obsahové otázky výuky občanské výchovy v proměnách času (se zaměřením na odborné časopisy o občanské výchově) pojednává o vývoji obsahu občanské výchovy ve 20. a na začátku 21. století na stránkách oborově zaměřených odborných časopisů. První část diplomové práce se zabývá historií občanské výchovy. Popisuje vývoj od zavedení předmětu občanská výchova v Československu až k jeho současné podobně v České republice. Druhá část diplomové práce představuje pětici časopisů věnujících se svým obsahem předmětu občanská výchova. Jde o tyto časopisy: Časopis československé obce učitelské, Časopis pro občanskou nauku a výchovu, Společenské vědy ve škole, Občanská výchova: časopis pro občanskou výchovu, filosofii, psychologii a logiku a Společenskovědní předměty: čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol. Ve třetí části diplomové práce je věnována pozornost jednotlivým článkům z výše jmenovaných časopisů, které zachycují obsahové proměny výuky občanské výchovy.

Abstract: Diploma thesis "Content issues of teaching civic education through the changes of time (with focus on professional journals dealing with civic education)" is dealing with an evolution of a content of civic education in the 20th and at the beginning of the 21st century on pages of professional-oriented journals. The first part of the diploma thesis deals with the history of civics. It describes the evolution since the establishment of civics in Czechoslovakia until the evolution after the Velvet Revolution in the Czech Republic. The second part of the diploma thesis introduces five journals devoted to a subject of civic education. These are the magazines Časopis československé obce učitelské, Časopis pro občanskou nauku a výchovu, Společenské vědy ve škole, Občanská výchova: časopis pro občanskou výchovu, filosofii, psychologii a logiku a Společenskovědní předměty: čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol. The final part of the diploma thesis is dedicated to articles from the journals mentioned above which describe the content transformation of teaching civic education.

Klíčová slova: občanská výchova, Časopis československé obce učitelské, Časopis pro občanskou nauku a výchovu, Společenské vědy ve škole, časopis pro občanskou výchovu, filosofii, psychologii a logiku, Společenskovědní předměty, čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49079 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BARÁKOVÁ, Karolína. Obsahové otázky výuky občanské výchovy v proměnách času (se zaměřením na odborné časopisy o občanské výchově) . Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:38, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz