Martin Řiháček

Bachelor's thesis

Using of modern molecular methods for isolation and identification of ligninolytic enzymes

Izolace a identifikace ligninolytických enzymů pomocí moderních molekulárních metod
Abstract:
Ligninolytické enzymy jsou schopné degradovat strukturu ligninu. Tohoto efektu se dá využít v různých průmyslech (potravinářský průmysl, textilní průmysl, zemědělství atd.), protože to může nahradit obvyklé chemické procesy. Houba bílé hniloby Phanerochaete chryosporium je známa produkcí těchto enzymů. Bakalářská práce pojednává o identifikaci a charakterizaci chování enzymů lignin peroxidázy, lakázy …more
Abstract:
Ligninolytic enzymes are able to decay the structure of lignin. This effect can be useful in the industry (food industry, textile industry, farming, etc) because it can replace regular chemical processes. The white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium is known for the production of these enzymes. This bachelor thesis deals with the identification and characterization of the behavior of enzymes such …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta