Bc. Eva Holcnerová

Bakalářská práce

Porovnání přístupu a intervence v řešení šikany ve vybraných zemích

Comparison of bullying approach and intervention in selected countries
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnat přístup a intervence v řešení šikany ve třech vybraných zemích, kterými jsou Česká republika, Velká Británie a Turecko. Dílčím cílem je zároveň porovnat pomocí dostupných informací a nedávno provedených výzkumů momentální rozsah šikany v těchto zemích. Teoretická část je založena na poznatcích z odborné literatury a seznamuje nás s důležitými pojmy ohledně šikany …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the approach and different intervention in tackling the bullying in three selected countries - the Czech Republic, Great Britain and Turkey. By using available information and recent researches we compare the current extend of bullying in these countries. The theoretical part is based on the literature and teaches us important terms and facts about bullying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta