Bc. Lucie Drápelová

Master's thesis

Etika ctnosti v učitelské profesi

Virtue Ethics in Teaching
Abstract:
Diplomová práce s názvem: „Etika ctnosti v učitelské profesi“ zkoumá, zdali je Etika ctnosti stále relevantní pro učitelskou praxi. Práce je založena na studiu odborné literatury a na rozhovorech s osmi učiteli, kteří v praxi působí různě dlouhou dobu. Diplomová práce se skládá ze dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá obecnými pojmy jako: etika, Etika ctnosti nebo příklady ctností …more
Abstract:
The Master´s Thesis deals with a topic „Virtue Ethics in Teaching“. The aim of the thesis is to prove whether the Virtue Ethics is relevant in teaching. The thesis is based on study of professional literature and interviews with eight teachers that have been working as teachers for different amount of time. The Master´s Thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Reader: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta