Bc. Antonín Grossberger

Bachelor's thesis

Stravovací návyky žáků běžných a sportovních tříd na 2. st. ZŠ

Eating Habits of Pupils of Common and Sport Classes in the Second Stage of Elementary Schools
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky a znalostmi správné výživy žáků běžných a sportovních tříd na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu výživového chování. Teoretická část popisuje všeobecně platná výživová doporučení, základy zdravé výživy a význam jednotlivých výživových složek. Výsledkem praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, kdy stěžejním …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with eating habits and knows the nutrition of students of common and sports classes in the second stage of elementary school. The main aim of the work is to evaluate the current state of nutritional behavior. The theoretical part describes generally valid nutritional recommendations, basics of healthy nutrition and importance of nutrients. The result of the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education