Tomáš Dvořák

Diplomová práce

Adaptace na změnu klimatu v obci Šestajovice

Adaptation to Climate Change in the municipality of Šestajovice
Anotace:
Cílem práce bylo předložit konkrétní návrhy opatření pro zadržování vody v krajině v katastrálním území obce Šestajovice u Prahy. Tyto návrhy byly součástí adaptačních opatření na změnu klimatu. Navržená opatření vycházejí z analýzy provedené v rámci práce Místní strategie adaptace na změnu klimatu obce Šestajovice – východiska. Kro-mě návrhu komplexních pozemkových úprav byla zkoumána i jednotlivá …více
Abstract:
The aim of this thesis was to present specific proposals of measures for water retention in the landscape of the cadastral municipality Šestajovice near Prague. These proposals were part of climate change adaption measures. These proposed measures are based on the analysis performed in the thesis: The Local Strategy for Adaptation to Climate Change in the municipality of Šestajovice – starting points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Kamila Vávrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82520

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Management