Martin Beňačka

Bakalářská práce

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX - METAL s.r.o.

Cost Analysis and its Control in the Company KAMAX - METAL s.r.o.
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX METAL s.r.o. je rozbor současného stavu řízení nákladů v příslušné firmě. Cílem teoretické části je provedení kritické rešerše, která rozebírá problematiku analýzy nákladů a jejich členění. Vysvětluje pojmy týkající se nákladů a znázorňuje různé pohledy na náklady, které jsou využity v praktické části. Praktická část …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis titled Cost Analysis and its Control in the Company KAMAX - METAL s.r.o. is evaluation of present the situation cost management of the company. The goal of the theoretical part is focused on critical research, which represents issues connected with cost analysis and its classification. It explains terms related to costs and represents different views, which are used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slinták, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beňačka, Martin. Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX - METAL s.r.o.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe