Aleš MATOGA

Bakalářská práce

Mary Antin's Immigrant Autobiography The Promised Land

Mary Antin's Immigrant Autobiography The Promised Land
Abstract:
Práce se věnuje imigrační autobiografii Mary Antinové The Promised Land. Úvodní kapitola se zaměřuje na žánr imigrační autobiografie jako takový a popisuje jeho základní znaky. Následující kapitola zařazuje autorku a její dílo do historického kontextu. Poslední kapitola obsahuje analýzu autobiografie, která se zabývá především autorčiným vnímáním carského Ruska a Spojených států společně s jejím přístupem …více
Abstract:
The thesis deals with Mary Antin's immigrant autobiography The Promised Land. The introductory chapter focuses on the genre of immigrant autobiography itself, and it describes its fundamental features. The following chapter establishes historical context for the author and her work. The final chapter contains an analysis of the autobiography, which examines mainly the author's perception of Czarist …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOGA, Aleš. Mary Antin's Immigrant Autobiography The Promised Land. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma