Ing. Christian Nedu Osakwe

Disertační práce

A Framework For Embedding A Strong Brand-Oriented Culture And Its Implications For Enterprises: African And European MSMEs' Evidence

A Framework For Embedding A Strong Brand-Oriented Culture And Its Implications For Enterprises: African And European MSMEs' Evidence
Abstract:
The brand phenomenon, or simply brand building, amongst other interventions for the private firm, is well-recognized for the valuable role it plays in today's market competition. Research has, however, shown that for the firm ranging from micro to small- to medium-size enterprise (MSME), their business owner-managers often tend to grossly underestimate the power of building a strong brand name in the …více
Abstract:
Fenomen značky, nebo jednodušeji budování značky, hraje mezi dalšími intervencemi pro soukromé firmy, uznávanou a cennou roli na dnešním stále více konkurenčním trhu. Výzkum však ukázal, že ve firmách, které se velikostně řadí od mikro, po podniky malé a střední (MSME), majitelé-manažeři často hrubě podceňují moc budování silného jména značky na trhu. To vše jasně ukazuje, že v případě, že MSME chce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Osakwe, Christian Nedu. A Framework For Embedding A Strong Brand-Oriented Culture And Its Implications For Enterprises: African And European MSMEs' Evidence. Zlín, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe