Jakub ŠEDA

Bakalářská práce

Americký obchod a kapitalismus - import a export zboží, kultury a jazyka

American Business and Capitalism Import and export of goods, culture and language
Abstract:
America is everywhere. No matter where on earth you go, you will find evidence of it. In almost every country, you can see American movies. T-shirts with American flag, although admittedly made in Bangladesh, can be bought in almost every market and clothes shop. Perhaps the most obvious proof of the political and cultural influence of the United States is the English language. Although originally …více
Abstract:
Amerika je všude. Bez ohledu na to, kde na Zemi jste, najdete o tom důkazy. Téměř v každé zemi můžete vidět americké filmy. Trička s americkou vlajkou, ačkoliv vyrobená v Bangladéši, je možné koupit téměř na každém tržišti či v obchodě s oblečením. Asi nejvýznamnějším důkazem politického a kulturního vlivu Spojených států je anglický jazyk. Ačkoliv původně zděděný po Britském Impériu, anglický jazyk …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: William Bradley Vice, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEDA, Jakub. Americký obchod a kapitalismus - import a export zboží, kultury a jazyka. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma