Ing. Richard HABRYCH

Disertační práce

Regulace U a Q v distribuční soustavě

System of voltage and reactive power regulation in the distribution network
Anotace:
Příspěvek se zabývá problematikou regulace napětí a jalových výkonů v distribuční soustavě 110 kV a to se zvýšeným důrazem na využívání větrných a fotovoltaických elektráren a závodních elektráren vnořených v lokálních distribučních soustavách, jako akčních členů regulačního systému vedle běžně využívaných uhelných elektráren, tepláren a transformátorů PS/110 kV. V příspěvku je uvedeno technické řešení …více
Abstract:
This paper deals with voltage and reactive power regulation in the distribution system of 110 kV namely with an increased accent on the use of wind and photovoltaic power plants including the factory power plants all of them being embedded in local distribution systems as the action members of the regulatory system used in addition to coal-fired power plants, heating plants and transformers TS / 110 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2012
Zveřejnit od: 13. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABRYCH, Richard. Regulace U a Q v distribuční soustavě. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika