Denisa LIHMOVÁ

Bakalářská práce

Případová studie nedemokratického latinskoamerického režimu (Venezuela)

Case study of non-democratic regime in Latin America (Venezuela)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nedemokratickým latinskoamerickým režimem,a to především hybridním režimem za vlády H. Cháveze Fríaze. Práce se skládá z úvodu, teoretické části, empirické části a části práce, v níž je analyzován daný režim. Bakalářská práce je zakončena závěrem a seznamem literatury. V úvodu práce jsou stanoveny cíle, hlavní otázky a struktura bakalářské práce.V první kapitole je pak …více
Abstract:
This bachelor thesis follow up non democratic regime in Latin America, especially hybrid regime in Venezuela under the reign H. Chávez Fríaz. The work consists of introduction, theoretical part, empirical part and third part of work, which analysis regime. In the end of this work we can find the part with conclusion and the list of literature. In the introduction of this work we can find determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIHMOVÁ, Denisa. Případová studie nedemokratického latinskoamerického režimu (Venezuela). Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/