Bc. Natália Jankaničová

Bachelor's thesis

Analýza pseudonáhodných generátorov C rand() a Java Random

An analysis of pseudorandom C rand() and Java Random
Abstract:
This thesis analyses outputs of pseudorandom number generators C rand and Java Random. Functions which can distinguish pseudorandom outputs from random were found for these generators by the use of BoolTest. The thesis deals with various modifications of these functions and their power of differentation. The results are summarized in graphs and charts. In the theoretical part the basic knowledge of …more
Abstract:
Práca sa zaoberá skúmaním výstupov pseduonáhodných generátorov C rand() a Java Random. Pomocou nástroja BoolTest boli pre tieto generátory nájdené funkcie - rozlišovače, ktoré dokážu odlíšiť ich výstup od náhodného. V práci sú skúmané rôzne modifikácie týchto funkcií a ich sila rozlišovania. Výsledky sú prezentované pomocou grafov a tabuliek. V teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o pseudonáhodných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dušan Klinec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.