Bc. Bronislava Hájková

Master's thesis

Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu

Monitoring of milk and milk fat changes during heating by luminescence spectroscopy
Abstract:
Diplomová práce je věnována možnostem využití metody luminiscenční spektroskopie pro sledování změn mléka a mléčného tuku během záhřevu. Teoretická část práce je věnována popisu chemického složení mléka a mléčného tuku, změnám jejich chemického složení v průběhu tepelného záhřevu a obecné charakteristice luminiscenční spektroskopie. Praktická část je orientována na naměření luminiscenčních spekter …more
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of using the luminescence spectroscopy method for monitoring of milk and milk fat changes during heating. The theoretical part of the thesis is a summary description of chemical composition of milk and milk fat, changes in their chemical composition during the thermal heating and also the general characteristics of luminescence spectroscopy. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martina Bučková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hájková, Bronislava. Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe