Bc. Dan Vykoukal

Bakalářská práce

Reflexe: Od praxe k teorii

Reflection: From praxis to theory
Anotace:
Bakalářská práce Reflexe: Od praxe k teorii nahlíží na zkušenost studenta sociální pedagogiky, v zájmu zkoumat studentovo porozumění reflexi a význam, který student reflexi přikládá. Záměrem je nabídnout vzdělavatelům pedagogů pohled na reflexi z praxe, tedy pohled samotných studentů. Na pozadí tohoto výzkumu se práce zaměřuje na východiska zkušenostně reflektivního učení a hledá vztah zkušenostně …více
Abstract:
The bachelor theses “Reflection: from praxis to theory” documents the experience of a student of social pedagogy; its main interest being the examination of student’s understanding of reflection and the meaning student ascribes to reflection. The aim is to offer the view of the reflection from the practical side, meaning the view of students themselves. In the background of this research the work focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta