Theses 

Reflexe: Od praxe k teorii – Bc. Dan Vykoukal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dan Vykoukal

Bakalářská práce

Reflexe: Od praxe k teorii

Reflection: From praxis to theory

Anotace: Bakalářská práce Reflexe: Od praxe k teorii nahlíží na zkušenost studenta sociální pedagogiky, v zájmu zkoumat studentovo porozumění reflexi a význam, který student reflexi přikládá. Záměrem je nabídnout vzdělavatelům pedagogů pohled na reflexi z praxe, tedy pohled samotných studentů. Na pozadí tohoto výzkumu se práce zaměřuje na východiska zkušenostně reflektivního učení a hledá vztah zkušenostně reflektivního učení a reflexe v přípravě a profesní praxi pedagogů, zvláště pak sociálních pedagogů.

Abstract: The bachelor theses “Reflection: from praxis to theory” documents the experience of a student of social pedagogy; its main interest being the examination of student’s understanding of reflection and the meaning student ascribes to reflection. The aim is to offer the view of the reflection from the practical side, meaning the view of students themselves. In the background of this research the work focuses on the elements of the experiential learning and aims to find a relationship between the experiential learning and the reflection in the educational and professional lives of educators, especially social educators themselves.

Klíčová slova: reflexe, zkušenostně reflektivní učení, teorie a praxe, příprava pedagogů, sociální pedagogika, fenomenologická interpretativní analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:55, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz