Bc. Kateřina Jašková

Diplomová práce

Jamaican Immigrants’ Experience in Small Island by Andrea Levy

Jamaican Immigrants’ Experience in Small Island by Andrea Levy
Anotace:
Diplomová práce analyzuje zkušenost jamajských imigrantů po druhé světové válce v Británii v díle Small Island od Andrey Levy. Práce zkoumá problémy objevující se v britské společnosti po příjezdu první generace karibských imigrantů, s důrazem na překážky a zkoušky, které tito imigranti museli překonávat v rámci asimilace, adaptace a akulturace v cizím prostředí. Cílem práce je prozkoumat a analyzovat …více
Abstract:
The diploma thesis analyses the experience of Jamaican immigrants after the Second World War in Britain in Andrea Levy’s Small Island. The thesis explores the problems that occur in the British society after the arrival of the first generation of Caribbean immigrants, with the main focus on obstacles and trials that have to be undergone by the West Indians in the process of the assimilation, adaptation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma