Theses 

Biofuels in Russian Federation, Ukraine and Belarus: current status and future prospects – Elena Stankus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Elena Stankus

Diplomová práce

Biofuels in Russian Federation, Ukraine and Belarus: current status and future prospects

Biopaliva v Ruské federaci, Ukrajině a Bělorusku: současný stav a výhled do budoucnosti

Anotace: Cílem diplomové práce je poskytnout přehled trhu s biopalivy v Ruské federaci, Bělorusku a na Ukrajině a odhadnout budoucí vývoj. První kapitola charakterizuje biopaliva podle surovin a jejich dalšího využití. Další část práce popisuje vývoj biopalivového průmyslu ve vybraných klíčových zemích a analyzuje aktuální trendy na globálním trhu. Další tři části se zabývají ruským, ukrajinským a běloruským odvětvím biopaliv, včetně potenciálu vstupních surovin, podpůrných politik, strategií, mezinárodní spolupráce a problémů v oblasti výroby biopaliv, jejích distribuci a spotřeby v jednotlivých zemích. Poslední část práce zkoumá potenciál vyvážených surovin, jejich přínos k dosažení stanovených cílů a pohled do budoucího vývoje.

Abstract: The purpose of diploma thesis is to provide an overview of biofuels market in Russian Federation, Belarus and Ukraine and estimate prospects of future development. First chapter characterizes biofuels in regard of the feedstock and further utilization. Next part of the thesis describes development of biofuel industry in the key selected countries and analyses current trends on the global market. Next three sections review Russian, Ukrainian and Belarusian sectors of biofuels including feedstock potential, supportive policies, strategies, international collaboration and issues in biofuel production, distribution and consumption in each country. Last section of the thesis investigates potential from exported raw materials and its contribution to achievement of established targets with the following outlook for the future development.

Klíčová slova: biodiesel, post-sovětské země, bioetanol, biopaliva, obnovitelné energetické zdroje

Keywords: post-soviet countries, bioethanol, renewable energy sources, biodiesel, biofuels

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Karel Janda
  • Oponent: David Mazáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53545


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz