Bc. Eva Juřenčáková

Diplomová práce

Návrh komunikační strategie filmové produkce GNOMON

Communication strategy of GNOMON film production
Anotace:
Cílem diplomové práce je sestavení návrhu komunikační strategie pro brněnskou filmovou produkci GNOMON. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezen pojem marketingové komunikace spolu s jednotlivými kroky plánování komunikační strategie. Důraz je kladen na popis vybraných nástrojů komunikačního mixu na internetu. Praktická část se věnuje …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to propose a communication strategy for GNOMON film production in Brno. The thesis is divided into two parts; a theoretical and a practical one. The theoretical part involves marketing communications, particular steps of communication planning and description of selected tools of online communication mix. The practical part is focused on creating a communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta