Lucie KOPECKÁ

Bakalářská práce

Vesnické památkové zóny v severním Plzeňsku

Listed village zones in area of Nothern Pilsen
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou vesnické památkové zóny v severním Plzeňsku. V prvních několika kapitolách se zabývám památkovou péči obecně a vývojem organizace památkové péče. Dále se zaměřuji na organizaci památkové péče v dnešní době a na památkový fond. V práci vymezuji obsah památkového fondu a dále se zabývám pouze nemovitými památkami a plošnou památkovou ochranou. U plošné památkové ochrany …více
Abstract:
The theme of this graduation thesis is the rural monument areas in Northern Pilsner region. First chapters tell about the care of historical monuments in general and its development and organization. Further I concentrate on contemporary organization of care of historical monuments and monument preservation fund. In this diploma paper I define the contents of monument preservation fund and pursue only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Identifikátor: 32771

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Mušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Lucie. Vesnické památkové zóny v severním Plzeňsku. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická