Věra Smýkalová

Bakalářská práce

Nákupní preference v rozhodování o zadávání tištěné inzerce v periodickém tisku

Purchase preferences in a Deciding on a placing print Advertising in Periodicals
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na představení tiskové inzerce v periodickém tisku. Speciál-ně je zaměřena na periodický tisk v České republice s celostátním rozsahem určen pro věkovou kategorii 12 79 let s minimálním počtem vydání na 5x týdně. Práce zkoumá faktory, které ovlivňují zadavatele tištěné inzerce v rozhodování o jejím umístnění. V teoretické části je popsána inzerce, její formáty a vazba na …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the introduction of print advertising in periodicals. It is particularly focused on periodicals in the Czech Republic with a national scope oriented on the age group 12 79-year-old with minimal release to five times a week. The work exam-ines the factors which affect the print advertising customer in deciding where to place their advertisements. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smýkalová, Věra. Nákupní preference v rozhodování o zadávání tištěné inzerce v periodickém tisku. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace