Vojtěch Boukal

Diplomová práce

Metody business inteligence ve finanční firmě

Methods of business intelligence in financial company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou klientů finanční společnosti AKCENTACZ, a.s. Požadavkem společnosti bylo odhalení bonitních klientů na počátku smluvníhovztahu a odhalení podezřelých či rizikových klientů. Cíle bylo dosaženoza pomoci rozboru dat a klasifikačních data miningových metod. V diplomové prácije využit software SPSS Modeler, který slouží k podrobnějšímu zkoumání data k sestavení konečného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of financial company AKCENTACZ a.s. clients. The aim of the company was revealing creditworthy clients at thebeginning of the contractual relationship and revelations of suspicious or high-riskclients. The objectives were achieved with the help of data analysis and classificationof data mining methods. SPSS Modeler software is used for detailed examinationof …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM4613

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 9. 2016
 • Vedoucí: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.
 • Oponent: Filip Mezera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1wlv0f 1wlv0f/5
17. 10. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
17. 10. 2016
Kohout, J.
18. 10. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.