Michaela KOTLANOVÁ

Bakalářská práce

Rozpočtový proces na úrovni obce - teorie a praxe

Budgetary Process at the Level of Municipality - Theory and Practice
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje informace o rozpočtovém procesu a jeho jednotlivých fázích, mezi které patří návrh rozpočtu, projednání a schválení rozpočtu, kontrola plnění rozpočtu a závěrečný účet obce. Plánování příjmů a výdajů se střetává s problémem rozpočtového omezení. Nezbytnou součástí je rozpočtový výhled, podle kterého obec plánuje investice do budoucna a snaží se tímto způsobem rozložit peněžní …více
Abstract:
The bachelor thesis provides information about the budgetary process and its individual steps, including a budget draft, discussion and approval of the budget, control of budget and final account of the municipality. The amount of revenues and expenditures confronts with problem of budget constraint. The important part of the budgetary process is the budgetary forecast. The municipalities plan their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTLANOVÁ, Michaela. Rozpočtový proces na úrovni obce - teorie a praxe. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1wlz95 1wlz95/2
11. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 9. 2017
Bulanova, L.
12. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.