Erika Rumánková

Bachelor's thesis

Spontánní hra chlapců a děvčat v mateřské škole

Spontaneous play of boys and girls in the kindergarten
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na hru dětí předškolního věku v mateřské škole a rozdíly ve hře chlapců a děvčat. Obsahuje teoretickou i výzkumnou část. Teoretická část popisuje vývojové období dítěte předškolního věku, uvádí základní poznatky o hře a také objasňuje problematiku genderu v mateřské škole. Ve výzkumné části jsou obsaženy odpovědi na výzkumné otázky týkající se hry dítěte předškolního věku …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the preschool play of children in kindergarten and the differences in play between boys and girls. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the development period of a preschool child, presents basic academic knowledge about child’s play and also clarifies gender issues in kindergarten. The practical part of this thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jana Navrátilová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta