Tereza Sochová

Diplomová práce

AUDIENCE DEVELOPMENT

AUDIENCE DEVELOPMENT

Anotace:
Cílem magisterské práce je co nejbližší seznámení s problematikou a možnostmi využití marketingového postupu zvaného AUDIENCE DEVELOPMENT neboli rozvoj publika.Práce je strukturovaná od obecně platných marketingových poznatků ke specifickým možnostem rozvoje publika. Zabývám se v ní jak teoretickými strategiemi rozvoje publika, tak konkrétními nástroji sloužícími k získávání nových zákazníků, stejně …více
Abstract:
The goal of this thesis is a thorough investigation of questions and potential of the marketing strategy called AUDIENCE DEVELOPMENT.The structure of the thesis proceeds from the generally accepted marketing knowledge to the specific possibilities of audience development. It analyses theoretical strategies of audience development as well as concrete instruments used to acquire new customers and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Michal Lázňovský
  • Oponent: Jiří Sedlák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.