Jan Ondra

Bachelor's thesis

Videohry - Zvuková složka a její zpracování v praxi

1. Theoretical part: Video games - Sound Element and its Practical Elaboration 2. Practical part: Audiovisual work or thematic collection of audiovisual works, minimal lenght 10 min., sound composition.
Abstract:
Práce popisuje historii a hlavní rozdíl videoher a filmu. Poté popisuje nejpoužívanější postupy při vytváření zvukové složky videoher a v praktické části jsou poté přiloženy i praktické zvukové ukázky k vybraným videohrám.
Abstract:
This thesis describes history and the main difference between videogames and film. Afterwards it describes the most used processes during sound making for videogames and in the practical part there are audio previews of some of the audio elements in few picked videogames.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016
Accessible from:: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Pavel Hruda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ondra, Jan. Videohry - Zvuková složka a její zpracování v praxi. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Audiovisual Arts - Sound Editing

Theses on a related topic