Nikola Lukášová

Bakalářská práce

Mají ženy s dětmi nižší mzdové sazby než ženy bez dětí?

Do women with children have lower wage rate than childless women?
Anotace:
Cílem práce je prokázat, zda ženy s dětmi v České republice mají nižší mzdovou sazbu než bezdětné ženy. Data získaná od společnosti WageIndicator Foundation jsem zpracovávala pomocí metody nejmenších čtverců a došla k závěru, že mateřství má negativní vliv na výši mezd. Dále jsem provedeným výzkumem zjistila, že depreciací lidského kapitálu trpí pouze ženy s 2 a více dětmi, což může být způsobeno také …více
Abstract:
The aim of the thesis is to demonstrate if women with children in the Czech Republic have a lower wage rate than childless women. The data from WageIndicator Foundation was processed by using the the least squares method. The conclusion is that motherhood has a negative impact on salaries. I also found that the depreciation of human capital influences only women with two or more children. It can be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Dagmar Brožová
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53343

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Práce na příbuzné téma