Nikola Lukášová

Bachelor's thesis

Mají ženy s dětmi nižší mzdové sazby než ženy bez dětí?

Do women with children have lower wage rate than childless women?
Abstract:
Cílem práce je prokázat, zda ženy s dětmi v České republice mají nižší mzdovou sazbu než bezdětné ženy. Data získaná od společnosti WageIndicator Foundation jsem zpracovávala pomocí metody nejmenších čtverců a došla k závěru, že mateřství má negativní vliv na výši mezd. Dále jsem provedeným výzkumem zjistila, že depreciací lidského kapitálu trpí pouze ženy s 2 a více dětmi, což může být způsobeno také …more
Abstract:
The aim of the thesis is to demonstrate if women with children in the Czech Republic have a lower wage rate than childless women. The data from WageIndicator Foundation was processed by using the the least squares method. The conclusion is that motherhood has a negative impact on salaries. I also found that the depreciation of human capital influences only women with two or more children. It can be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: Dagmar Brožová
  • Reader: Klára Čermáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53343

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Theses on a related topic