Bc. Alena Smutná

Bakalářská práce

Kremerova vila a architekt Lubomír Šlapeta

Villa of dr.Kremer and Architect Lubomír Šlapeta
Anotace:
Práce se zaměřuje na tvorbu architekta Lubomíra Šlapeta a jednu z jeho nejznámějších vil. Kremerova vila byla postavena na ulici Čs.armády č.10 v letech 1933-1934. Práce je rozdělena do několika kapitol, které se zabývají popisem a historií domu, stejně tak i srovnáním s ostatními stavbami Lubomíra Šlapety. Následující kapitoly zmiňují životopisné informace o architektovi a srovnání s jeho dalšími …více
Abstract:
The thesis focuses on the work of the architect Lubomír Šlapeta and the one of his famous villas. Dr. Kremer´s villa was built at Čs.armády street no.10 in between the years 1933-34. The thesis is divided into several chapters, which deal with the description and the history of the house, as well as the comparison with other buildings of Lubomír Šlapeta. The next chapters describe biographical information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění