Ing. Anastasiya Tretyakova

Bakalářská práce

Sociální funkce marketingové komunikace

The social function of marketing communication
Anotace:
Abstrakt V bakalářské práci bude řešena problematika vlivu marketingové komunikace na sociální situaci obyvatel. Bude podrobně rozebrané, co marketingová komunikace obsahuje a jaké má cíle. Budou definovány sociální funkce, a taktéž pojem „sociální“. Budou popsány sociální skupiny, jevy a struktura společnosti. Hlavní výzkumnou otázkou je: Je-li marketingová komunikace prostředkem manipulace a lze …více
Abstract:
Abstract In the bachelor thesis I will be dealt with the impact of marketing communication on the social situation of the population. I will be discussed in detail: what is marketing communication contains and what it has aims. I defined social functions, and also the notion of "social". I described social groups, events and company structure. The main research question is: Is a marketing communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní