Bc. Zdeňka Dřímalová

Master's thesis

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v oblasti Velkomeziříčska

Employment of people with health disability in region Velké Meziříčí
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v oblasti Velkomeziříčska. Celá práce se skládá ze čtyř kapitol. Definici osob se zdravotním postižením z pohledu jednotlivých resortů a zakotvení daného termínu přibližuje první kapitola, která pojednává zejména o mentálním postižení. Předkládá jeho etiologii a klasifikaci, dále se zmiňuje o charakteristice tohoto postižení …more
Abstract:
The diploma thesis is interested in employment of people with health disability in region Velké Meziříčí. The thesis is made up of four chapters. The first chapter approaches definitions of persons with health disability especially intellectual in some ways and a law determination. It points to etiology, classification and characteristics of intellectual disability. The second one ilustrates approaches …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta