Bc. Zlata Špitálníková

Master's thesis

Cooperation Between English Teacher and Parents of Secondary School Students

Cooperation Between English Teacher and Parents of Secondary School Students
Anotácia:
Tato diplomová práce rozebírá možné teoretické postupy při spolupráci rodičů s učitelkou anglického jazyka. Jsou zde popsány metody jak nejlépe spolupracovat s rodiči, jak mohou rodiče být zapojeni do vzdělávacího procesu. Dále jsou zde popsány role učitele a žáků a jejich vzájemný vztah. Tato práce se zabývá komunikací mezi učitelem a rodiči. V teoretické části jsou popsány metody komunikace a v praktické …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with all possible theoretical cooperation between parents and the English teacher. It describes the methods how could the teacher collaborate with parents, how could be parents involved in the educational process. There are described roles of teacher and students and their relationship. This work also deals with the communication among the teacher and the parents. It the theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Práce na příbuzné téma