Bc. Zlata Plouharová

Diplomová práce

SWOT analýza firmy se zaměřením na zlepšení komunikace se zákazníkem

SWOT analysis of a company focused on improving communication with customers
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou SWOT analýzy. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První z nich obsahuje shrnutí nejdůležitějších teoretických poznatků. Charakterizuje proces marketingového plánování, jednotlivé složky SWOT analýzy – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby a postup při sestavování SWOT matice. Dále rozebírá prvky vnějšího a vnitřního prostředí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with SWOT analysis. It is divided into theoretical and practical part. The first one contains a summary of key theoretical knowledge. Characterizes the process of marketing planning, the various components of SWOT analysis – strengths, weaknesses, opportunities and threats and the process of compiling a SWOT matrix. It describes the elements of the external and internal environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace