Pavel Veselý

Diplomová práce

Taylorovo pravidlo v období kurzového závazku ČNB

Taylor rule in the period of the exchange rate commitment of the CNB
Anotace:
Diplomová práce se zabývá směnným kurzem, a to z pohledu souladu s Taylorovým pravidlem v období kurzového závazku České národní banky (ČNB), který byl platný od listopadu 2013 do dubna 2017. V teoretické části je představeno originální Taylorovo pravidlo, dále jeho uplatňování na zhodnocení monetární politiky USA a také způsoby, jakými bylo pravidlo později rozšiřováno. Dále se teoretická část zabývá …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the exchange rate from the point of view of compliance with the Taylor rule during the period of the exchange rate commitment made by the Czech National Bank (CNB), which was valid since November 2013 to April 2017. In the theoretical part the Taylor rule is introduced as well as its application for evaluation of monetary policy of the USA and how the rule was later extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75561