Štěpán Osoha

Master's thesis

Aplikace mezinárodních guerillových kampaní na český trh - nWave s.r.o.

Aplications of international guerilla campaigns on czech market - nWave s.r.o.
Anotácia:
První část práce je věnována teoretickému vymezení marketingu, marketingové komunikace a samotnému pojmu guerilla marketing a jeho historickému vývoji. Následující kapitoly popisují jednotlivé formy guerilla marketingu, které jsou demonstrovány na zahraničních ale i českých kampaních. Praktická část je věnována komunikační a rozvojové kampani internetového portálu Posilka.tv, která byla vytvořena a …viac
Abstract:
The first part of this thesis is devoted to the theoretical definition of marketing, marketing communications, and the very concept of guerilla marketing and its historical development. The following sections describe the various forms of guerilla marketing that are demonstrated in foreign, as well as Czech campaigns. The practical part is devoted to developing a communication campaign with the internet …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: Jaroslav Halík
  • Oponent: Martin Mišenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40369