Miroslava Krupková

Bakalářská práce

Význam malých a středně velkých podniků a potřeba jejich podpory v EU

Importance of small and medium enterprises and need for their support within EU
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce „Význam malých a středně velkých podniků a potřeba jejich podpory v EU“ je ověření efektivity čerpání dotací z EU v oblasti malého a středního podnikání v okrese Písek. První část je věnována teoretickému vymezení základních pojmů týkajících se malého a středního podnikání, jeho významu a vývoje. Dále zde srovnávám malé a střední podnikání v rámci EU. V posledních kapitolách …více
Abstract:
The aim of my bachelor’s work „Importance of small and medium enterprises and need for their support within EU“ is testing the efficiency of subsidies from the EU in the small and medium size enterprises in the district of Písek. The first part of bachelor’s work is dedicated to theoretical definitions of the key terms regarding small and medium size enterprises, their importance and development. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
  • Oponent: Ing. Alena Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS