Anna Marchevskaia

Bakalářská práce

Marketingová strategie společnosti Starbucks

Starbucks marketing strategy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou strategii společnosti Starbucks. Cílem je na základě vlastního výzkumu zhodnotit marketingovou strategii společnosti. V první kapitole je představena oblast marketingu, pojem, význam vhodné marketingové analýzy a strategie, uvedeny nejpoužívanější mětody. Druhá kapitola je zaměřena na společnost Starbucks, jeji vývoj a postaveni na trhu v současné …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the marketing strategy of Starbucks. The aim is to evaluate the company's marketing strategy based on our own research. The first chapter introduces the area of marketing, the importance of appropriate marketing analysis and strategy, lists the most commonly used methods. The second chapter focuses on Starbucks, its development and market position at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2022
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Veronika Mokrejšová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85088