Bc. Anna Kučerová

Diplomová práce

Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči pohledem fyzioterapeutů

Prevention of nosocomial infections in intensive care from physiotherapists view
Anotace:
Diplomová práce s názvem Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči pohledem fyzioterapeutů se dělí na dvě části. Teoretická část se zabývá samotným pojmem nozokomiální nákaza a její historií. Dále se v jednotlivých kapitolách popisuje vznik a šíření nozokomiálních nákaz, důraz je kladen na prevenci a bariérový přístup k pacientovi. Analytická část, je vedena formou rozhovorů, zjišťuje úroveň …více
Abstract:
The diploma thesis Prevention of nosocomial infections in intensive care from physiotherapists view is divided into two parts. The theoretical part deals with the concept of nosocomial infection and its history. Then, in each chapter describes the emergence and spread of nosocomial infections, emphasis is placed on prevention and barrier approach to the patient. The analytical part is made in the form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Olga Suková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta