Bc. Iveta Zimmerová

Bakalářská práce

Tělesnost, společenská změna a ideologie v percepci a narativech biohackerů

Body, Social Change and Ideology in Perception and Naratives of Biohackers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem biohackingu a jeho konkrétními pozorovanými projevy na komunitě sdružené okolo Paralelní Polis v Praze. Formálně shrnuje koncepty transhumanismu, tělesných modifikací a hackingu a jejich konkrétní projevy v narativech a postojích biohackerů. Práce diskutuje dva hlavní okruhy biohackerských snah: rovinu tělesnou a rovinu společenské změny. Na rovině tělesna …více
Abstract:
This bachelor’s thesis describes the concept of biohacking and its specific aspects as they relate to the community surrounding the Paralelní Polis hackerspace in Prague. It formally introduces the concepts of transhumanism, body modifications and hacking and their concrete manifestations in the narratives and attitudes of biohackers. The thesis discusses two main topics common to biohacker activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kotašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma