Barbora ČERNÁ

Bakalářská práce

Účinné postupy výuky anglického jazyka jako cizího jazyka pro předškolní děti

Effective Approaches to Teaching English as a Foreign Language to Preschool Children
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat postupy pro výuku anglického jazyka předškolních dětí, a to včetně podrobného souhrnu a vysvětlení vyučovacích principů na předškolní úrovni. Bakalářská práce poskytuje charakteristiku předškolního dítěte a demonstruje motorický, sociální a kognitivní vývoj dítěte. Práce vysvětluje podstatu raného učení se cizím jazykům a zabývá se jeho výhodami a nevýhodami. Dále se …více
Abstract:
The objective of this thesis is to examine approaches to teaching English to preschool children and it includes a detailed summary and explanation of teaching principles at the preschool level. The bachelor thesis provides characteristics of a preschool child and it demonstrates motor, social and cognitive development of the child. It also explains the substance of early foreign language learning and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Sarah Marie Good

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Barbora. Účinné postupy výuky anglického jazyka jako cizího jazyka pro předškolní děti. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)