Bc. Tereza Vrabcová

Bakalářská práce

Updating the fithesis LaTeX templates to UVS MU

Updating the fithesis LaTeX templates to UVS MU
Anotace:
V této bakalářské práci analyzuji stávající LaTeXovou dokumentovou třídu fithesis3 pro sazbu závěrečných prací na Masarykově univerzitě v Brně a porovnávám ji s aktuálními formálními požadavky jednotlivých fakult a s jednotným vizuálním stylem univerzity. S ohledem na nalezené rozdíly při tomto porovnání pak aktualizuji třídu fithesis3 tak, aby vyhovovala aktuálním formálním požadavkům a jednotnému …více
Abstract:
In this bachelor’s thesis, I analyse the existing LaTeX document class fithesis3 for the typesetting of theses at the Masaryk University in Brno and compare it to the current formal requirements of the individual faculties and the unified visual style adopted by the university. Finding discrepancies, I update the fithesis3 class to comply with the current formal requirements and the visual style, creating …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marie Stará
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma